Công ty Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Xây Dựng

Công ty Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Xây Dựng

Địa điểm

Lầu 5, Số 10 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1


Thông tin công ty

Giới thiệu về công ty

Công ty Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Xây Dựng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Long An cấp giấy phép thành lập ngày 23/12/2010, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 27/01/2011. Ngành nghề hoạt động: 1. Tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng (bao gồm nợ có tài sản đảm bảo và nợ không có tài sản đảm bảo) và tài sản đảm bảo nợ vay (tài sản thế chấp, cầm cố; tài sản gán nợ; tài sản do tòa án giao cho ngân hàng) liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất; 2. Hoàn thiện hồ sơ có liên quan đến các khoản nợ theo quy định của pháp luật, trình Ngân hàng Xây dựng Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cho phép Ngân hàng Xây dựng Việt Nam xóa nợ cho khách hàng (đối với nhóm nợ không có tài sản đảm bảo và không còn đối tượng để thu hồi nợ); 3. Chủ động bán, xử lý các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc thẩm quyền định đoạt của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam theo giá thị trường (giá bán tài sản có thể cao hoặc thấp hơn giá trị nợ tồn đọng) dưới các hình thức: - Tự bán công khai trực tiếp hoặc thông qua tự đấu gái trên thị trường - Bán thông qua tổ chức DV bán đấu gia tài sản hoặc bên được ủy quyền - Bán cho công ty mua bán nợ của Nhà nước. 4. Cơ cấu lại nợ tồn đọng bằng các biện pháp như giãn nợ, miễn giảm lãi suất, đầu tư thêm, chuyển nợ thành vốn góp; 5. Xử lý các tài sản đảm bảo nợ vay bằng các biện pháp thích hợp như cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản để bán, cho thuê, khai thác kinh doanh, góp vốn liên doanh bằng tài sản để thu hồi nợ; 6. Mua, bán nợ tồn đọng của các tổ chức tín dụng khác, của các Công ty mua bán nợ và khai thác tài sản của Ngân hàng thương mại khác theo quy định của pháp luật; 7. Thực hiện các hoạt động khác theo ủy quyền của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam theo quy định của pháp luật; 8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; 10. Định gíá bất động sản; 11. Quản lý bất động sản; 12. Kinh doanh và khai thác vận tải biển; 13. Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 14. Xây dựng nhà các loại; 15. Cho thuê xe có động cơ; 16.Đại lý môi giới, đấu giá

Thông điệp từ Công ty Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Xây Dựng

Cùng xây dựng nền tảng vững mạnh cho tương lai.

Feedback