Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực (EVN Finance)

Địa điểm: 610 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển (33)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Java Developer Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 17-11-2017
Head of Analytics Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2017
Head Of Portfolio Monitoring And Planning Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2017
Public Relations Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2017
Risk Analyst Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2017
Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại / Telesales Operator Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2017
Online Sales Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2017
Direct Sales Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2017
Operations Trainer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2017
Quality Assurance Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2017
Credit Policy Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2017
Nhân Viên Trực Tổng Đài Khách Hàng/ Customer Operator Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2017
Management Accounting Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2017
Nhân Viên Kiểm Định Hệ Thống / IT Tester Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2017
Underwriter Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2017
Verification Operator Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2017
Product Manager–Cash Loan Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2017
Marketing Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Thanh Toán/ Payment Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-11-2017
Tax Accountant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-11-2017
IT DevOps Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-11-2017
Bookkeeper Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-11-2017
Senior Online Sales Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-11-2017
Product Support Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-11-2017
Head of IT Architecture Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-11-2017
LOS And Collections System Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-11-2017
IT Business Analyst Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-11-2017
Nhân Viên Hỗ Trợ Vận Hành/ Back Office Operator Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-11-2017
Internal Audit Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-10-2017
Head of Sales Training Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-10-2017
Investigation Security Specialist Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-10-2017
Nhân Viên Tổng Đài Nhập Liệu/Data Entry Operator Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-10-2017
IT Network Telephony Expert Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2017

Giới thiệu về công ty

EVN Finance aims to provide financial solutions to help customers enjoy a meaningful and brighter future. We are proud to bring convenience and comfort to customers through our easy, fast and simple services. This ambition is clearly stated in the company’s business strategy, vision and mission as our main value proposition. Talent development is an important part of our business’s commitment. Join our dynamic team NOW so you can experience the challenging but also exciting of the consumer finance environment!

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: