Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

Địa điểm

284/1 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong 284/1 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú
Feedback