Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Địa điểm: Lottery Tower 11th, 77 Trần Nhân Tôn phường 09 Quận 05 TPHCM

Qui mô công ty: 10.000-19.999

Việc làm đang tuyển (158)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Hà Nội) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Hải Phòng ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Hà Nội) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Public (Đà Nẵng) Đà Nẵng 7 Tr - 8 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân hàng ACB ( Hà Nội) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Hải Phòng ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm- Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 8 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Dương ) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Thái Nguyên ) Thái Nguyên 7 Tr - 10 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Vĩnh Phúc ) Vĩnh Phúc 7 Tr - 10 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (Đà Nẵng) Đà Nẵng 7 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Bắc Ninh ) Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (Huế) Thừa Thiên- Huế 7 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi 7 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (Bình Định) Bình Định 7 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng ACB (Khánh Hòa) Khánh Hòa 6 Tr - 12 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Quảng Ninh ) Quảng Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (Nha Trang) Khánh Hòa 7 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (Đak Lak) Dak Lak 7 Tr - 15 Tr VND 24-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Bảo Hiểm- Ngân Hàng ACB Tp. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 8 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Ngân Hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Ngân Hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Liên kết Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm - Liên kết Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Bảo Hiểm - Liên kết Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng - TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng ACB khu vực TPHCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-03-2018
Recruitment Officer - TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Ngân hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 23-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng (Khu Vực Đà Nẵng) (Mới) Đà Nẵng 8 Tr - 10 Tr VND 22-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng ACB khu vực Khánh Hòa (Mới) Khánh Hòa 8 Tr - 10 Tr VND 22-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng ACB- Tp. HCM Quận 1-2- 3 -4- 5 -7-10-12 Hồ Chí Minh 6 Tr - 20 Tr VND 21-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng ACB Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 15 Tr VND 21-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng- tỉnh Bình Dương Bình Dương 6 Tr - 8 Tr VND 21-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Thái Nguyên ) Thái Nguyên 7 Tr - 10 Tr VND 21-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 21-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Quảng Ninh ) Quảng Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 21-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Vĩnh Phúc ) Vĩnh Phúc 7 Tr - 10 Tr VND 21-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Bắc Ninh ) Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 21-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Dương ) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 21-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 21-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 21-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính - Kênh ngân hàng Đông Á- KV Hà Nội Hà Nội 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 21-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng Đông Á- TP Hà Nội Hà Nội 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 21-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng Đông Á- KV Hà Nội Hà Nội 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 21-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính - Kênh ngân hàng ( Khu vực Đà Nẵng) Đà Nẵng 8 Tr - 10 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Thanh Hóa ) Thanh Hóa 8 Tr - 15 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Thanh Hóa ) Thanh Hóa 8 Tr - 15 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 8 Tr - 15 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 6 Tr - 10 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 8 Tr - 15 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng ACB ( KV Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Làm Việc Tại Ngân Hàng Acb Khu Vực Tphcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-03-2018
Admin - Bancassurance (Temp) Hà Nội, Hồ Chí Minh 4 Tr - 5 Tr VND 20-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng Đông Á- Tx Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang Hậu Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-03-2018
Admin - Bancassurance (Temp) Khu Vực Hà Nội Hà Nội 4 Tr - 5 Tr VND 20-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng-ACB tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 6 Tr - 20 Tr VND 19-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Khu Vực (Đà Lạt) Lâm Đồng 7 Tr - 10 Tr VND 18-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm Cấp Cao (SME)- Kênh Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Ngân Hàng VP Bank- Tỉnh: Đồng Nai Đồng Nai Trên 10,4 Tr VND 17-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu vực Đà Nẵng ) Đà Nẵng 6 Tr - 8 Tr VND 17-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính kênh bảo hiểm- Ngân hàng ACB tỉnh An Giang An Giang 6 Tr - 15 Tr VND 16-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân hàng ACB ( KV Hải Phòng) Hải Phòng 8 Tr - 15 Tr VND 14-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Public Bank ( KV Hải Phòng) Hải Phòng 6 Tr - 10 Tr VND 14-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Ngân hàng ACB ( Hà Nội) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 14-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm- Ngân Hàng VietCapital (Quảng Ninh) Quảng Ninh 7 Tr - 15 Tr VND 14-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Public Bank ( KV Hà Nội) Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 14-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm- Ngân Hàng VietCapital (Hà Nội) Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 14-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Ngân hàng ACB ( KV Hà Nội) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 14-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng VietCapital (Hà Nội) Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 14-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng ( Tân Biên - Tây Ninh) Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 13-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng VPBank (Lagi - Bình Thuận) Bình Thuận 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 13-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (Đồng Xoài - Bình Phước) Bình Phước 7 Tr - 10 Tr VND 13-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Khánh Hòa) Khánh Hòa 8 Tr - 12 Tr VND 13-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân hàng ACB ( KV Hải Phòng) Hải Phòng 8 Tr - 15 Tr VND 12-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Ngân hàng ACB ( KV Hải Phòng) Hải Phòng 8 Tr - 15 Tr VND 12-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Ngân hàng ACB ( KV Hải Phòng) Hải Phòng 8 Tr - 15 Tr VND 12-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (Kinh B - Kiên Giang) Kiên Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 12-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng- (Bình Phước) Bình Phước 7 Tr - 10 Tr VND 12-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 12-03-2018
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Thuộc Hệ Thống Kênh Ngân Hàng (TPHCM) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 12-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng-ACB- Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 8 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng ACB- An Giang An Giang 6 Tr - 8 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao- Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 8 Tr - 15 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Hà Nội) Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Hà Nội) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng Tiên Phong (Hà Nội) Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Liên Kết Ngân Hàng ACB khu vực TPHCM Hồ Chí Minh 8 Tr - 20 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 8 Tr - 15 Tr VND 11-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm- Kênh Ngân Hàng VietCapital (Quảng Ninh) Quảng Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 10-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Kinh B- Huyện Tân Hiệp- Tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 10-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - liên kết Ngân hàng ACB ( KV Hải Phòng) Hải Phòng 8 Tr - 15 Tr VND 10-03-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Public Bank ( Hà Nội) Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 10-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm- Kênh Ngân Hàng VietCapital (Hà Nội) Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 10-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Huyện Phước Long Tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 10-03-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng - Đà Nẵng Đà Nẵng 7 Tr - 10 Tr VND 09-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng ACB tỉnh Cần Thơ Cần Thơ 6 Tr - 10 Tr VND 08-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Liên Kết Ngân Hàng ACB ( KV Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Huyện Phước Long Tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Long An Long An 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Trà Vinh Trà Vinh 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Liên Kết Ngân Hàng ACB (Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Tiền Giang Tiền Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Bến Tre Bến Tre 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng ACB- Cần Thơ Cần Thơ 6 Tr - 8 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh An Giang An Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng ACB- Tiền Giang Tiền Giang 6 Tr - 8 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh: Tiền Giang Tiền Giang 7 Tr - 10 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng ACB- Bình Dương Bình Dương 6 Tr - 8 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Trà Vinh Trà Vinh 7 Tr - 10 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tp Cần Thơ Cần Thơ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 06-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm Cấp Cao - Ngân hàng ACB (Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 05-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 05-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân hàng ACB (Bình Dương) Bình Dương 10 Tr - 15 Tr VND 05-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm- Kênh Ngân Hàng- Tỉnh Bình Phước Bình Phước 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 05-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân hàng ACB (An Giang) An Giang 10 Tr - 15 Tr VND 05-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 04-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm Kênh Liên Kết Ngân Hàng- TPHCM Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 04-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân hàng ACB - tphcm Hồ Chí Minh 8 Tr - 20 Tr VND 04-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng ACB TP. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 10 Tr VND 02-03-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng ACB tỉnh An Giang An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 02-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng TPbank (Hà Nội) Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 01-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Public Bank ( KV Hà Nội) Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 01-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Tiên Phong (Hà Nội) Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 01-03-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân hàng (DakLak) Dak Lak 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 28-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Quảng Bình) Quảng Bình 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 28-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Quảng Nam ) Quảng Nam 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 28-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng VP Bank (Nha Trang) Khánh Hòa 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 28-02-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng - Hà Nội Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 28-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Ngân hàng ACB (Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 27-02-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Ngân hàng Vietcaptial ( Khu vực Quảng Ninh) Quảng Ninh 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 27-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ACB (Đà Nẵng) Đà Nẵng 10 Tr - 12 Tr VND 26-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ACB (Khánh Hòa) Khánh Hòa 10 Tr - 12 Tr VND 26-02-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Ngân hàng Vietcaptial ( Khu vực Hải Phòng) Hải Phòng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 26-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Ngân hàng ACB - TPHCM Hồ Chí Minh 8 Tr - 20 Tr VND 23-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Ngân hàng ACB - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 20 Tr VND 23-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Ngân Hàng VPBank - Khu vực Lagi - Bình Thuận Bình Thuận 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân hàng Public (TPHCM) Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 23-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Ngân hàng ACB - Bình Dương Bình Dương 8 Tr - 20 Tr VND 23-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Ngân hàng ACB - Cần Thơ Cần Thơ 8 Tr - 20 Tr VND 23-02-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính kênh Ngân hàng - Khu vực Kinh B (Kiên Giang) Kiên Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-02-2018
Planning & Analyst Specialist Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 23-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Ngân hàng ACB - An Giang An Giang 8 Tr - 20 Tr VND 23-02-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Bancassurance - Tphcm Hồ Chí Minh 9 Tr - 20 Tr VND 22-02-2018

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), (AIA Việt Nam), là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài và là thành viên của Tập đoàn AIA của Mỹ. Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 02 năm 2000, AIA Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đa dạng, bao gồm các dòng sản phẩm tiết kiệm, đầu tư, giáo dục và bảo vệ, được nghiên cứu và thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng. Ngoài trụ sở chính đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh, AIA Việt Nam không ngừng mở rộng kinh doanh thông qua mạng lưới các chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng tổng đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước. Tập đoàn AIA Việt Nam có số lượng thành viên MDRT (bàn tròn triệu phú) đứng đầu thế giới với 3752 đại lý đăng ký MDRT khắp khu vực. Bên cạnh đó Công ty TNHH AIA Việt Nam nằm trong top 40 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam các ngân hàng đối tác: Citibank nằm trong top 22 , ANZ nằm trong top 31 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam. (Nguồn: anphabe.com - Năm 2015).

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: