Công Ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina là công ty chuyên sản xuất các bình chứa khí đốt (bình gas)

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: