Công ty TNHH Cầu Đại Dương - OCEANBRIDGE
Công ty TNHH Cầu Đại Dương - OCEANBRIDGE

Công ty TNHH Cầu Đại Dương - OCEANBRIDGE

Địa điểm

Phòng C2.07, Scienic Valley 2 Tower, 802 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Q.7, TP. HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm, chúng tôi đã xây dựng thành công tên tuổi của OceanBridge co.,ltd trên thị   trường vận chuyển nội địa và quốc tế. Dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp là:

1/ Cước vận chuyển quốc tế: cước tàu biển giữa Việt Nam và USA/ Latin America/ Africa / Oceania và China

2/ Cước vận chuyển nội địa (vận tải đa phương thức bao gồm xe và tàu biển kết hợp) từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, qua biên giới Trung Quốc, Lào…

3/ Dịch vụ logistics: khai thuê Hải Quan, chứng từ kiểm định/kiểm dịch, vận chuyển container từ kho về cảng và ngược lại.

Hiện tại do nhu cầu phát triển không ngừng của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự cho 03 dịch vụ trên.

Hình ảnh công ty

Feedback