Công ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

Công ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

Địa điểm

Tòa nhà BACH, Lầu 1, 111 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Công ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp (BSAS) là một tổ chức độc lập được thành lập với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. BSAS là đơn vị tổ chức và tiến hành thực hiện Bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn Hội Nhập, với mục đích thúc đẩy xuất khẩu, nhằm tăng nội lực cho các Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.  

Website: http://bsas.com.vn/

Feedback