CÔNG TY TNHH ECO FARMIE

CÔNG TY TNHH ECO FARMIE

Địa điểm

29 Đặng Thai Mai, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH ECO FARMIE

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ECO FARMIE

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ECO FARMIE

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH ECO FARMIE 29 Đặng Thai Mai, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Feedback