CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT

CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT

Địa điểm

FLC SamSon Golf Links, đường Hồ Xuân Hương, Phường Quảng Cư, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT

$ 5,5 Tr - 8 Tr VND

  • Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT

$ 35 Tr - 60 Tr VND

  • Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT

$ 45 Tr - 90 Tr VND

  • Thanh Hóa

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT
Feedback