CÔNG TY TNHH HOWDEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HOWDEN VIỆT NAM

Địa điểm

1E Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
42 followers

Giới thiệu về công ty

1E Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Feedback