CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHONG

Địa điểm: 1 Nguyễn Du, P.1

Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Hương Phong là Công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch và khai thác dầu khí của khu vực phía Nam và của cả nước với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: