CÔNG TY TNHH ILJIN AUTRA VIỆT NAM

Địa điểm: ĐƯỜNG SỐ 10, KCN LONG THÀNH, LONG THÀNH

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

CTY TNHH ILJIN AUTRA VIỆT NAM có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất phụ tùng ô tô.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: