Công ty TNHH IWC Dung Quất

Công ty TNHH IWC Dung Quất

Địa điểm

Tầng 3, tòa nhà Phương Đông, số 01N Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

Công ty TNHH IWC Dung Quất

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng

Công ty TNHH IWC Dung Quất

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng

Giới thiệu về công ty

IWC Dung Quat Co., Ltd., is a foreign invested company, the headquarter based in Singapore, an group involved in plantation, palm oil, woodchips, paper and pulp and other natural resources commodities investment
Feedback