CÔNG TY TNHH K.J VINA

Địa điểm: DT743, Bình Phước, Bình Chuẩn, Thuận An

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

** Công ty của chúng tôi là công ty may mặc xuất khẩu với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tại chúng tôi có khoảng trên 1.500 công nhân. Thị trường chủ yếu là xuất khẩu sang USA.
Công ty của chúng tôi bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2004. Hiện tại đang mở rộng sản xuất.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: