CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHƯƠNG NAM

Địa điểm: 27 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5

Qui mô công ty: 25-99Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: http://saac.com.vn/

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam được thành lập ngày 23 tháng 09 năm 2013 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi từ lần thứ nhất đến lần thứ sáu về việc tăng vốn điều lệ. Các dịch vụ cung cấp Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam là một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán – kế toán – tư vấn. Các dịch vụ hiện tại của chúng tôi như sau: Dịch vụ kiểm toán - Kiểm toán báo cáo tài chính - Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình xây dựng - Kiểm toán chi phí hoạt động - Kiểm toán nội bộ - Soát xét báo cáo tài chính - Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước - Soát xét việc tuân thủ pháp luật Dịch vụ kế toán - Tư vấn xây dựng bộ máy kế toán. - Tổ chức công tác hạch toán kế toán tài chính. - Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán quản trị. - Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính. Dịch vụ tư vấn thuế - Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế - Quản lý rủi ro về thuế - Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói - Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân - Soát xét về thuế - Xin ưu đãi thuế - Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập - Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài. - Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế Dịch vụ tư vấn Quản lý và Tài chính - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp - Tư vấn lập hồ sơ dự án - Tư vấn sắp xếp vốn cho doanh nghiệp - Tư vấn sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: