CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

Địa điểm

Số 19, Đường Hoàng Trọng Mậu, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
1.119 followers

Giới thiệu về công ty

Số 19, đường D1, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

CS HEAD MARKETING – QUẬN 7 (NHẬN VIỆC NGAY)

CS HEAD MARKETING – QUẬN 7 (NHẬN VIỆC NGAY)

CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH - QUẬN 7 ( NHẬN VIỆC NGAY)

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH - QUẬN 7 ( NHẬN VIỆC NGAY)

CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
QUẢN LÝ NHÂN SỰ - NHÀ HÀNG QUẬN 3

QUẢN LÝ NHÂN SỰ - NHÀ HÀNG QUẬN 3

CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
KẾ TOÁN DỰ ÁN - QUẬN 7

KẾ TOÁN DỰ ÁN - QUẬN 7

CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

$ 13 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
TỔNG QUẢN LÝ HÀNG - QUẬN 3 (NHẬN VIỆC NGAY)

TỔNG QUẢN LÝ HÀNG - QUẬN 3 (NHẬN VIỆC NGAY)

CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

$ 24 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Feedback