CÔNG TY TNHH LT

Địa điểm: 24 Tan Quy, Phuong Tan Quy, Quan Tan Phu

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: ltpromotion.com

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH LT là công ty chuyên về ngành nghề may mặc. Do nhu cầu phát triển công ty, chúng tôi cần tuyển vị trí sau :

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: