CÔNG TY TNHH MAI HẠNH

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), xăng dầu, thiết bị máy móc ngành công nghiệp (trừ máy in), xe ô tô. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)./.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: