International B2B Solution (IBS) Co., Ltd

Địa điểm: Room 2711, 37 Ton Duc Thang District 1 Ho Chi Minh City

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

We are the member of Hwaseung group, one of the biggest group in Korea.  

We established this company in Vietnam in 2007 as trading company to supply material to Korea.

Our main business: pepper; cinnamon; rubber; EVA; chemical… we also expand more new market in Asia, Europe, America…

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: