Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Sinh Học Sen Thái Việt Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Sinh Học Sen Thái Việt Nam

Địa điểm

Tầng 3, Nhà xưởng số 4, Lô I-3B-1, đường N6, Khu công nghệ c, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Sinh Học Sen Thái Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Sinh Học Sen Thái Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Sinh Học Sen Thái Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Sinh Học Sen Thái Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh kể từ ngày 10/06/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 10/06/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Sinh Học Sen Thái Việt Nam đã thành lập được hơn 9 tháng.
Feedback