CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI

Địa điểm: 124 Nguyễn Đình Chiều, Phường 6, Quận 3

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Xuất phát từ nhu cầu cung ứng dịch vụ cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao ra Quyết định số 662/VP ngày 09-07-1979 thành lập Công ty FOSCO với tên gọi ban đầu “Cơ quan Phục vụ Đại diện Nước ngoài”.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: