CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM

Địa điểm

Lô B2-1b, Khu Công nghiệp Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Long An

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KYOUWA VIỆT NAM Lô B2-1b, Khu Công nghiệp Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

Feedback