Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

Địa điểm

Số 21, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Nhà nước
  • Website: https://thanhbinh-bca.vn

Việc làm đang tuyển

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ 12 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA được thành lập theo Quyết định số 4786/QĐ-BCA ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an. Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA được thành lập trên cơ sở của hai nhà máy : – Nhà máy Điện tử chuyên dụng – Nhà máy Cơ khí Vũ khí Quang học nghiệp vụ Nhà máy cơ khí vũ khí và quang học nghiệp vụ, được thành lập năm 2007, theo quyết định số 41/2007/QĐ-BCA ngày 16 tháng 1 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an Nhà máy Điện tử chuyên dụng được thành lập theo Quyết định số 5910/QĐ-BCA ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an. Với nòng cốt là Trung tâm Công nghệ Điện – Điện tử thuộc Viện Kỹ thuật Điện tử & Cơ khí nghiệp vụ, Nhà máy Điện tử chuyên dụng chuyên nghiên cứu ứng dụng, triển khai công nghệ, sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử, Viễn thông, Tin học nhằm đáp ứng yêu cầu trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của nhà nước và Bộ Công an. Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 824/QĐ-BCA về việc sáp nhập Xí nghiệp Cơ khí nghiệp vụ và Xí nghiệp Điện tử Công ty BCA – Thăng Long vào Nhà máy Cơ khí, Vũ khí, Quang học nghiệp vụ và Nhà máy Điện tử chuyên dụng Thuộc Viện kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật. Ngày 27 tháng 7 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 4786/QĐ-BCA về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thanh Bình thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Ngày 27 tháng 7 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 4790/QĐ-BCA về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Bình. Trong đó quy định Nhà máy Điện tử chuyên dụng thuộc Công ty TNHH MTV Thanh Bình BCA.

Feedback