Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát

Địa điểm

241B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhựa Vinh Phát Địa chỉ: 241B Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Feedback