CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT - MEKONG

CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT - MEKONG

Địa điểm

210 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 150-200
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT - MEKONG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Khoa học Nông nghiệp Việt-Mekong là một công ty trực thuộc Công ty Cổ Phần Khoa học Nông nghiệp Việt (VAS). Công ty chúng tôi được tổ chức như một công ty nông nghiệp vận hành và phát triển chuỗi cung ứng nông sản tươi, nông sản chế biến của Việt Nam đến thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước châu Âu.
Các hoạt động kinh doanh chính bao gồm:
VIET-MEKONG - Vận hành nhà máy xử lý nông sản của chính công ty, đặt ở tỉnh Vĩnh Long 
Cửa hàng Nông nghiệp 360 (Sài Gòn 360)  - Chuỗi cửa hàng kinh doanh bán lẻ trái cây sạch 

Minh Trân (MTAS) - Trang trại Xoài 26 hecta đạt chuẩn Global Gap ở Đồng Bằng Sông Cửu Long  

Feedback