CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACONS

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACONS

Địa điểm

số 6G1, đường Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACONS

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACONS

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACONS số 6G1, đường Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Feedback