Kể từ ngày 30/08/2018, CareerBuilder.vn cập nhật lại giao diện và bổ sung nhiều tính năng mới trên trang thông tin ứng viên. Các cập nhật mới này sẽ giúp ứng viên cập nhật và quản lý toàn bộ thông tin trên CareerBuilder nhanh chóng, hiệu quả hơn

Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Công Danh

Địa điểm: 25/11N Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn

Qui mô công ty: 100-200Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: congdanh.vn

Việc làm đang tuyển (118)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên Thu Mua Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 21-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 21-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 21-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 21-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 21-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 21-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 21-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 21-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 21-09-2018
Giám Đốc Nhân Sự Hồ Chí Minh 20 Tr - 27 Tr VND 21-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 21-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm (Mới) Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 20-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD (Mới) Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 20-09-2018
Giám Đốc Nhân Sự (Mới) Hồ Chí Minh 20 Tr - 27 Tr VND 20-09-2018
Kế toán thanh toán (Mới) Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 10 Tr VND 20-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 20-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 20-09-2018
Nhân Viên Nhập Liệu + Bán Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 20-09-2018
Kế toán thanh toán (Mới) Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 10 Tr VND 19-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 19-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 19-09-2018
Nhân Viên Giám Sát Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 19-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 19-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 19-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 19-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 19-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 19-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 19-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 19-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 19-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 19-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 19-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 19-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 19-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 19-09-2018
Kế toán thanh toán Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 10 Tr VND 18-09-2018
Kế toán thanh toán Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 10 Tr VND 18-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 18-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 18-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 18-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 18-09-2018
Nhân Viên Kế Toán Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 18-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 18-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 18-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 18-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 18-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 18-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 18-09-2018
Kế toán thanh toán Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 10 Tr VND 17-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 17-09-2018
Kế toán thanh toán Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 10 Tr VND 17-09-2018
Nhân Viên Giám Sát Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ kiêm chuyên viên marketing Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 17-09-2018
Nhân Viên Giám Sát Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 17-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 17-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 17-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 17-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 17-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 17-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 17-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 17-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 17-09-2018
Giám Đốc Nhân Sự Hồ Chí Minh 20 Tr - 27 Tr VND 17-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 16-09-2018
Nhân Viên Giám Sát Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ kiêm chuyên viên marketing Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 16-09-2018
Tuyển Nhân Viên Giám Sát Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ kiêm chuyên viên marketing Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 16-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 16-09-2018
Nhân Viên Giám Sát Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ kiêm chuyên viên marketing Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 16-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 15-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 14-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 14-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 13-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 13-09-2018
Kế Toán Trưởng Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 13-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 13-09-2018
Kế Toán Trưởng Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 13-09-2018
Kế Toán Trưởng Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 13-09-2018
Chuyên Viên Kinh Doanh Thực Phẩm Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 13-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 13-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 13-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 13-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 13-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 13-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 13-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm - RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 13-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 13-09-2018
Kế Toán Trưởng Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 13-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 13-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 13-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 12-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 12-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 12-09-2018
Trưởng Kênh Cung Cấp Thực Phẩm Và Suất Ăn Công Nghiệp Hồ Chí Minh 10 Tr - 17 Tr VND 10-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 09-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 08-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 08-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 08-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 08-09-2018
Chuyên Viên Thu Mua Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 07-09-2018
Nhân Viên Admin Phòng Thu Mua Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 8 Tr VND 07-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 07-09-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm Xưởng Chế Biến Thực Phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 07-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 07-09-2018
Chuyên Viên Kinh Doanh Thực Phẩm Tươi Sống Tại Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 05-09-2018
Kế Toán Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 01-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 01-09-2018
Nhân viên thu mua Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 01-09-2018
Giám Đốc Mua Hàng Thực Phẩm Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 01-09-2018
Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Thực Phẩm Thủ Đức Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 01-09-2018
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm xưởng chế biến thực phẩm -RD Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 01-09-2018
Sale Admin - Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 10 Tr VND 31-08-2018
Nhân viên thu mua thủy hải sản tại chợ Bình Điền Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 30-08-2018
Cửa Hàng Trưởng Chợ Đầu Mối Hóc Môn Hồ Chí Minh 10 Tr - 18 Tr VND 29-08-2018
Giám Đốc Nhân Sự Hồ Chí Minh 20 Tr - 27 Tr VND 28-08-2018
Giám Đốc Nhân Sự Hồ Chí Minh 20 Tr - 27 Tr VND 27-08-2018
Kế Toán Tổng Hợp Hồ Chí Minh 9 Tr - 13 Tr VND 27-08-2018
Chuyên Viên Kinh Doanh Thực Phẩm Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 26-08-2018
Kế Toán Tổng Hợp Nội Bộ Hồ Chí Minh 9 Tr - 13 Tr VND 25-08-2018
Trợ Lý Quản Lý Kho Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 22-08-2018

Giới thiệu về công ty

Công Ty Công Danh chúng tôi đã đồng hành cùng Quý khách hàng trong lĩnh vực nông thủy sản tươi sống trong nhiều năm nay. Chúng tôi ghi nhận và chân thành cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý khách hàng và xem đó một thành công rất lớn của Công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ liên tục cải thiện năng lực phục vụ của mình nhằm đáp ứng tốt nhât nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, Công Ty Công Danh phục vụ tại hầu hết các siêu thị, khu công nghiệp, khu chế xuất TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh v.v.v

25/11N VÕ THỊ HỒI, ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 1, XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG, H. HÓC MÔN

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: