CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

Địa điểm

01 An Nhơn 7 - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng | Hà Nội | Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng | Hà Nội | Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL 01 An Nhơn 7 - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
Feedback