CÔNG TY TNHH NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

Địa điểm

Unit 601, 6th floor, No. 1060 Nguyen Van Linh Street, District 7, Ho Chi Minh City


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-100
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Kể từ khi thành lập năm 1936 với vai trò nhà sản xuất bugi, công ty chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc cải cách kỹ thuật suốt chiều dài lịch sử. Công nghệ và sự am tường chúng tôi tích lũy trong quá trình phát triển sản phẩm được tái đầu tư trong các ứng dụng mới, cho phép chúng tôi phát triển sang các lĩnh vực mới.


Tinh thần sản xuất được xây dựng từ cốt lõi công nghệ gốm chính là ADN của công ty chúng tôi, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển các công nghệ mới, để có thể xây dựng các sản phẩm mới trong tương lai.

Feedback