CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON

Địa điểm

63 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Bình Thuận

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON

$ 9 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON 63 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Feedback