CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

Địa điểm: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

Qui mô công ty: 1.000-4.999

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Nu Skin is differentiated by its ability to demonstrate that they truly have the best people, product, culture, and opportunity in the direct sales, skin care and wellness industries. As the premier anti-aging company, Nu Skin sets the standard http://www.nuskin.com/vn

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: