CÔNG TY TNHH PAYMENTWALL VIETNAM

Địa điểm: No. 20, the lane 1/54, Au Co Street, Quang An Ward

Qui mô công ty: 100-499Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoàiWebsite: https://www.paymentwall.com/

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Paymentwall INC. is the leading Global Payments Platform for digital content, virtual currency and web services companies. We incorporate local payment methods from over 200 countries to monetize digital merchants. Our offices are located in San Francisco, Las Vegas, Kiev, Istanbul, Berlin, Amsterdam, Hanoi, Beijing, São Paulo, Manila and the next office will be opened very soon in Moscow. Paymentwall has a very diverse, international, fun, smart, user- focused and ambitious team. We are looking for similar people to join our team!

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: