CÔNG TY TNHH PHƯỚC KHANG

Địa điểm: 101 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Q.1

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Phuoc Khang Co.,Ltd is an authorized distributor of 3M Corporation’s products, 3M is a diversified technology company serving customers and communities with innovative products and services based in the United States.

Currently, we are providing the following metalworking, woodworking, and painting products:

Metalworking:
Surface Conditioning Wheel, Roloc Disc, Deburing Wheel, Flap Wheel,Ttrizact Belt, Grinding Disc, Cut of Wheel, Flap Disc etc…

Woodworking:
Sanding Paper, Bristle Disc, Belt, Multiflex, Super Duty Compound etc…

Painting:
Ceramic Microsphere and Glass Bubble etc…

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: