Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

Địa điểm

240-242 Kha Vạn Cân (Phạm Văn Đồng), Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. HCM


Thông tin công ty
104 followers

Việc làm đang tuyển

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 9 Tr - 10,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN 240-242 Kha Vạn Cân (Phạm Văn Đồng), Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Feedback