Công Ty TNHH Sam Hwan Vina

Công Ty TNHH Sam Hwan Vina

Địa điểm

Road 2, Nhon Trach 5 Industrial Zone, Dong Nai Province


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Việc làm đang tuyển

Công Ty TNHH Sam Hwan Vina

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

We, Korean company with stell mill operating in Nhon Trach, Dong Nai Province, are looking for Vietnamese staffs for following positions who can commute to office in Nhon Trach, Dong Nai.
Website: www.samhwanstrapping.co.kr

Feedback