Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

Công ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Địa điểm: Lot A1 & A2, Street D10, Dong Nam Industrial Zone, Binh My, Cu Chi, HCMC

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoàiWebsite: http://www.firstsolar.com

235 followers

Việc làm đang tuyển (20)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Senior IT service desk specialist (shift working) Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 28-05-2018
Supervisor - Water/Wastewater & Recycling Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 28-05-2018
Senior Manufacturing Supervisor (Shift working) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 28-05-2018
Security Manager (Mới) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 26-05-2018
Shift Manager Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 25-05-2018
Team Lead - Traffic/Mat Handling (Shift-Working) Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 25-05-2018
Inventory Coordinator Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 25-05-2018
Kỹ Thuật Viên Xử Lý Chất Thải (Technician - UPW/Wastewater & Recycling) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 23-05-2018
Administrative Assistant Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 22-05-2018
Technician - Manufacturing Engineering Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 21-05-2018
Senior Automation Engineer (Allen Bradley)- Shift working Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-05-2018
Manager, Manufacturing Engineering (Finishing) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 18-05-2018
Quality Superintendent Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-05-2018
Facilities Engineer (Civil) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 16-05-2018
Facilities Engineer (Operations)- Shift Working Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-05-2018
Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất (Manufacturing Operator) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-05-2018
Maintenance Team Lead Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 14-05-2018
Kỹ thuật viên vận hành sản xuất (Manufacturing Operations Technician) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 07-05-2018
Maintenance Control Technician Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 06-05-2018
Recruitment Specialist (1 year contract) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 02-05-2018

Giới thiệu về công ty

First Solar is a leading global provider of comprehensive photovoltaic (PV) solar systems using advanced module and system technology. Through determined innovation, we have achieved a significant milestone by delivering solar energy that is an economically attractive alternative to fossil-fuel sourced electricity. From module sales through turnkey power plant development and operations and maintenance, First Solar is a reliable, world-class partner for clean, renewable energy generation

Thông điệp từ Công ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Your First Step to a Brighter Future

Working at First Solar means working for a company that brings clean energy to countries around the world. Discover how you can join the First Solar team.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: