Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

Địa điểm

Thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 29, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
51 followers

Việc làm đang tuyển

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 6,8 Tr - 9 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Sáng Tạo Thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 29, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Feedback