Công ty TNHH sản xuất thương mại Lâm Mộc Việt Nam

Công ty TNHH sản xuất thương mại Lâm Mộc Việt Nam

Địa điểm

V Tower 649 Kim Mã, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: Ít hơn 10
 • Loại hình hoạt động: Cá nhân
2.684 followers

Giới thiệu về công ty

VTower 649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Việc làm đang tuyển

Phiên dịch ngắn hạn (Phiên dịch dự án) tại Nghệ An

Phiên dịch ngắn hạn (Phiên dịch dự án) tại Nghệ An

Careerbuilder's Client

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội
Sales Staff Japanese Speaking (experience in steel industry is preferred)

Sales Staff Japanese Speaking (experience in steel industry is preferred)

CareerBuilder's Client

$ 18 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội
Test Manager cho tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật

Test Manager cho tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật

CareerBuilder's Client

$ Dưới 77,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Bridge SE Leader cho tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật

Bridge SE Leader cho tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật

CareerBuilder's Client

$ Dưới 54 Tr VND

 • Hà Nội
Operations Project Leader/Manager (Japanese native speaker)

Operations Project Leader/Manager (Japanese native speaker)

CareerBuilder's Client

$ Dưới 77,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Team Leader/System Analyst (Java) cho tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật

Team Leader/System Analyst (Java) cho tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật

CareerBuilder's Client

$ Dưới 39 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Nhân viên tư vấn đầu tư

Nhân viên tư vấn đầu tư

CareerBuilder's Client

$ Trên 16 Tr VND

 • Hà Nội
Development Manager cho tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật

Development Manager cho tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật

CareerBuilder's Client

$ Dưới 77,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Java Script/Java Developer (onsite)

Java Script/Java Developer (onsite)

Công ty TNHH sản xuất thương mại Lâm Mộc Việt Nam

$ Dưới 99 Tr VND

 • Tokyo
SAP Developer

SAP Developer

Công ty TNHH sản xuất thương mại Lâm Mộc Việt Nam

$ Dưới 99 Tr VND

 • Tokyo
Feedback