CÔNG TY TNHH SENTIFI VIỆT NAM

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh, số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5

Qui mô công ty: 25-99Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoàiWebsite: www.sentifi.com

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

The Swiss fintech company Sentifi is a global leader in Crowd-Intelligence for financial markets. Sentifi’s big data and artificial intelligence based technology delivers insightful analysis helping millions of investors to be better informed and take better investment decisions.

Our fast growing company employs meanwhile more than 70 employees and has its technology hub in the booming Ho Chi Minh, Vietnam. One of the main objectives of Sentifi is to identify, classify and listen to 100 million people sharing information being relevant for financial markets and rank the online financial relevance of these people. The Sentifi analytics is distributed every hour to widgets on more than 20 newspapers, banks and trading platforms around the world generating more than 40 million impressions per month.

Sentifi won the Swiss FinTech Award 2016. The international jury of 22 members appraised the fast growing global reach and the unlimited scalability of the Sentifi business model.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: