CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

Địa điểm

Lô 23, đường TS 5, Khu công nghiệp Tiên Sơn - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Bắc Ninh | Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Hà Nam

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Bắc Giang | Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bắc Giang

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Seojin System Vina có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc chuyên sản xuất về thiết bị thu phát sóng trong, ngoài nước và vỏ điện thoại cho tập đoàn Samsung ở Việt Nam.

Feedback