CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa

Qui mô công ty: 10-20

56 followers

Việc làm đang tuyển (254)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Trung, 20 Triệu, Bắc Ninh) Bắc Ninh 19 Tr - 20 Tr VND 18-02-2018
Quản Lý Kho (May mặc; Tiếng Anh) Hà Nội, Hà Nam, Nam Định 9 Tr - 10 Tr VND 18-02-2018
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (800 USD; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 18-02-2018
Nhân viên IT (Sản xuất; Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 800 USD) Bắc Ninh 11 Tr - 17,6 Tr VND 18-02-2018
Kỹ sư sản xuất (Cải tiến; 10 Tr) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 18-02-2018
Trưởng Phòng Chất Lượng (Tiếng Trung; 1000 USD) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 19,8 Tr - 22 Tr VND 18-02-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Trung; 30 Triệu; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 25 Tr - 30 Tr VND 18-02-2018
Senior Customer Service Executive (USD800; Electronics; English & Chinese) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 11 Tr - 17,6 Tr VND 18-02-2018
Kỹ sư bộ phận bảo trì khuôn (Khuôn; Tiếng Anh; 12 triệu) Hải Dương 10 Tr - 12 Tr VND 18-02-2018
Kỹ sư quản lý chất lượng (Tiếng Nhật; 10 tr) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 18-02-2018
QC Asst.Supervisor (ISO 9001:2008; 12Mil) Hải Dương 10 Tr - 12 Tr VND 18-02-2018
Quản lý mua hàng (Tiếng Nhật; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 18-02-2018
Nhân viên xuất nhập khẩu (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 600USD) Bắc Ninh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 18-02-2018
Purchasing Manager (Garment; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 18-02-2018
Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường (10 Mil, Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 10 Tr VND 17-02-2018
Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường (10 Mil, Hà Nội) Hà Nội 4,5 Tr - 10 Tr VND 17-02-2018
Japanese Interpreter/ Translator ( USD700 ) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 15,4 Tr VND 17-02-2018
Sales Manager ( Michanical; English; USD1500 ) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 26,4 Tr - 33 Tr VND 17-02-2018
Quản lý (20 triệu; Tiếng Anh; Hà Nội/Hồ Chí Minh) Hà Nội, Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 17-02-2018
Investment Manager (Real Estate; English; 3500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 66 Tr - 77 Tr VND 16-02-2018
Senior Marketing Executive (Real estate; English; Đà Nẵng; 600 USD++) Đà Nẵng 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 16-02-2018
Trưởng nhóm kinh doanh (Bất động sản; Tiếng Anh; 10 triệu++) Đà Nẵng 9 Tr - 10 Tr VND 16-02-2018
Chief of Accounting Dept (English/Japanses; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Genaral Accountant (Trading; English/Japanese; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Branch Manager (Real Estate; English; 3.000 USD) Hà Nội 22 Tr - 66 Tr VND 16-02-2018
Senior Marketing Executive (Real estate; English; Hà Nội; 600 USD++) Hà Nội 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 16-02-2018
Chuyên viên tuyển dụng (Tiếng Anh; Hà Nội) Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
Giám đốc quản lý chung cư (Bất động sản, 2000 USD, Hà Nội) Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Tax Accountant Manager (Manufacturing; English/Japanes; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 16-02-2018
Business Development Manager (Real Estate; English; USD3000++) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 55 Tr - 66 Tr VND 16-02-2018
Nhân viên kinh doanh (Bất động sản; Tiếng Anh; 5 triệu++) Đà Nẵng 5 Tr - 7 Tr VND 16-02-2018
Finance Manager (English/Japanese; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 16-02-2018
Kỹ sư trưởng tòa nhà (Bất động sản; $1000) Hà Nội, Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 16-02-2018
Trưởng phòng kiểm soát chất lượng (May mặc; 700 USD) Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc 11 Tr - 15,4 Tr VND 16-02-2018
Trưởng phòng dịch vụ (Tiếng Trung; Cơ khí/Phụ tùng; 1.000 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 15,4 Tr - 22 Tr VND 16-02-2018
Senior Brand Manager (FMCG; English) Hồ Chí Minh 44 Tr - 110 Tr VND 16-02-2018
Trưởng phòng dịch vụ (Tiếng Trung; 1000USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 15,4 Tr - 22 Tr VND 16-02-2018
Quản đốc phân xưởng (May mặc; 1.300 USD) Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 16-02-2018
Kỹ sư vận hành máy CNC (Cơ khí; Tiếng Nhật; 20 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 16-02-2018
Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật (Tiếng Anh; May mặc; 1300 USD) Phú Thọ, Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 16-02-2018
Legal Manager (English; USD 2000) Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Trade Marketing Manager (FMCG; English; 3000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Marketing Manager (FMCG/Retail; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 48,4 Tr - 55 Tr VND 15-02-2018
Product Marketing Manager (English; 3000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Brand Manager (FMCG; English/Japanese; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 15-02-2018
Digital Marketing Manager (B2B; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 15-02-2018
Trade Marketing Manager (FMCG; English; 4000 USD) Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 15-02-2018
Developer & Sample Manager (Garment & Shoe; English/Japanese; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 15-02-2018
Branding & Communication Manager (English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 15-02-2018
Marketing Manager (Building Material; English; 4000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 15-02-2018
Costing Manager (Manufacturing; English/Japanese; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 15-02-2018
Fashion Designer ( Expats; 4.000 USD) Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng 44 Tr - 88 Tr VND 15-02-2018
Kỹ sư thiết kế Web (Ô tô; 21-30 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Kỹ sư cầu nối (Tiếng Nhật N2; 2.100 USD) Hà Nội 44 Tr - 46,2 Tr VND 15-02-2018
Kỹ sư thiết kế (Ô tô; 21-30 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Kỹ sư thiết kế (ô tô; điện tử; 21-30 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Kỹ sư thiết kế JIG (Khuôn JIG; sản xuất; 21-30 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Purchasing Manager (Material; English; 1000 USD) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 15-02-2018
Trade Marketing Manager (FMCG; English; 3000 USD) Hồ Chí Minh, Hà Nội 55 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Phiên Dịch Tiếng Hàn (16 Mil, Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam 14 Tr - 16 Tr VND 15-02-2018
Nhân viên kế toán tổng hợp (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 700USD; Hà Nội) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 11 Tr - 15,4 Tr VND 15-02-2018
Nhân viên quản lý sản xuất (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 750 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 11 Tr - 16,5 Tr VND 15-02-2018
Marketing Manager (USD2500; English; Hai Phong) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh 22 Tr - 55 Tr VND 15-02-2018
QA Manager (Garment; English; 2.000 USD) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế 22 Tr - 44 Tr VND 15-02-2018
Nhân viên văn phòng (Tiếng Nhật N3/N2; 15 tr) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 15-02-2018
Trưởng phòng QA/QC (Tiếng Nhật N3/N2; 15tr) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 15-02-2018
Giám Sát Viên R&D (Cơ Khí, 15 Tr, Vĩnh Phúc) Hà Nội, Vĩnh Phúc 13 Tr - 15 Tr VND 14-02-2018
Giám Sát Viên Kỹ Thuật (Cơ Khí, 15 Tr, Vĩnh Phúc) Hà Nội, Vĩnh Phúc 13 Tr - 15 Tr VND 14-02-2018
PE Leader (English; Electronics; 1000 USD; Hanam) Hà Nội, Hà Nam 15,4 Tr - 22 Tr VND 14-02-2018
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N2, 500 USD, Đồng Nai) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 8,8 Tr - 11 Tr VND 14-02-2018
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N1, 1.000 USD, Đồng Nai) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-02-2018
QA Supervisor (Electrical, 18 Mil, Vinh Phuc) Hà Nội, Vĩnh Phúc 15 Tr - 18 Tr VND 14-02-2018
Senior QA Engineer (Springs; Mechanic; 20 mil; Hai Duong) Hà Nội, Hải Dương 10 Tr - 20 Tr VND 14-02-2018
Kỹ Sư Sản Xuất (Điện, Tiếng Anh, 15 Tr, Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 10 Tr - 15 Tr VND 14-02-2018
Trợ Lý Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Nhật N2, 500 USD, Đồng Nai) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 8,8 Tr - 11 Tr VND 14-02-2018
Trưởng Phòng Chất Lượng (Tiếng Trung, 1000 USD) Hưng Yên 19,8 Tr - 22 Tr VND 14-02-2018
Kỹ Sư Bộ Phận Bảo Trì Khuôn (Khuôn; Tiếng Anh; 12 Mil; Hải Dương) Hải Dương 7 Tr - 12 Tr VND 14-02-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Trung; 25 Triệu; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 20 Tr - 25 Tr VND 14-02-2018
Head of Trade Marketing (FMCG, English, 4000 USD) Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 14-02-2018
Giám Đốc Bán Buôn (Trang Sức/Đá Quý; 5000USD; Hà Nội) Hà Nội 88 Tr - 110 Tr VND 14-02-2018
Facility Manager (Garment; English; 2000 USD) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 39,6 Tr - 44 Tr VND 14-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Lào Cai) Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái 25 Tr - 27 Tr VND 14-02-2018
Quản Lý (Tiếng Anh; 30 tr; Hà Nội/Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh, Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 14-02-2018
Phó Phòng Kế Toán (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 1.200USD) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 14-02-2018
QC Assistant Manager (Mechanical; 800 USD) Hải Phòng 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 14-02-2018
Giám Đốc Bán Lẻ (Trang Sức/Đá Quý; 5000USD; Hà Nội) Hà Nội 44 Tr - 110 Tr VND 14-02-2018
Production Manager (Garment; English; 2000USD) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 39,6 Tr - 44 Tr VND 14-02-2018
Sales Section Leader (Production; 1000 USD) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-02-2018
Trưởng phòng tổng vụ (Tiếng Nhật & Tiếng Anh) Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 14-02-2018
Nhân viên tổ chức sự kiện (Marketing; 900 USD) Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 14-02-2018
Trưởng phòng nhân sự (Tiếng Anh; 20 tr) Hà Nội, Nam Định 15 Tr - 20 Tr VND 14-02-2018
QC Manager (Electronics; USD1000; Thai Nguyen ) Hà Nội, Thái Nguyên 17,6 Tr - 22 Tr VND 13-02-2018
Nhân viên xuất nhập khẩu (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 600USD) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 13-02-2018
Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh; Sản Xuất; 600 USD) Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 13-02-2018
Deputy General Manager (Steel trading; English; USD1500) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 13-02-2018
Senior HR Recruiter (English; 1000USD; Ha Noi) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 13-02-2018
QC Assistant Manager (Mechanical, Hai Phong, 800 USD) Hải Phòng Dưới 17,6 Tr VND 13-02-2018
QA Manager (Garment; English; 1.200 USD) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 22 Tr - 26,4 Tr VND 13-02-2018
Nhân viên hành chính nhân sự (Tiếng Nhật N3/N2; 800 USD) Hà Nội, Hưng Yên 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 12-02-2018
Chief Accountant (Logistic; 1300 USD) Hà Nội, Hưng Yên 22 Tr - 28,6 Tr VND 12-02-2018
Phiên dịch tiếng Hàn phòng chất lượng (Linh kiện điện tử; 16 tr) Hà Nội, Bắc Ninh 14 Tr - 16 Tr VND 12-02-2018
Phiên dịch tiếng Hàn phòng mua hàng (Linh kiện điện tử; 16 tr) Hà Nội, Bắc Ninh 14 Tr - 16 Tr VND 12-02-2018
QC Engineer ( tiếng Nhật, 7-10 mil, Hải Dương) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 7 Tr - 10 Tr VND 12-02-2018
Purchasing Manager (Agriculture; English; $3000) Bắc Ninh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 12-02-2018
Kỹ Sư Bộ Phận Bảo Trì Khuôn (Khuôn Nhựa, 7-10 Mil, Hải Dương) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 7 Tr - 10 Tr VND 12-02-2018
Giám đốc/ Phó Giám đốc kỹ thuật ( Mechanical/ Technical; English; USD2.500 ) Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên 22 Tr - 55 Tr VND 12-02-2018
IE Manager - Trưởng Phòng Định Mức Sản Xuất ( May mặc; Tiếng Anh; USD1000 ) Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình 17,6 Tr - 22 Tr VND 12-02-2018
Phiên dịch Trung – Nhật (Sản xuất, 900 USD, Hải Phòng) Hà Nội, Hải Phòng 19,8 Tr - 22 Tr VND 12-02-2018
IE Staff-Nhân Viên Định Mức Sản Xuất ( May Mặc; Tiếng Anh; 12 Tr ) Hà Nội, Nam Định 7 Tr - 12 Tr VND 12-02-2018
PE Supervisor (Mechanical, 15 mil, Vĩnh Phúc) Hà Nội, Vĩnh Phúc 13 Tr - 15 Tr VND 12-02-2018
R&D Supervisor (Mechanical, 15 mil, Vĩnh Phúc) Hà Nội, Vĩnh Phúc 13 Tr - 15 Tr VND 12-02-2018
QC Asst.Supervisor (ISO 9001:2008, 10-12 mil, Hải Dương) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 10 Tr - 12 Tr VND 12-02-2018
Kỹ Sư Sản Xuất (Điện Tử, Tiếng Anh, 700 USD, Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 10 Tr - 15 Tr VND 12-02-2018
Kỹ Sư Sản Xuất (Cải Tiến, 7-10 Tr, Hải Dương) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 7 Tr - 10 Tr VND 12-02-2018
Kỹ Sư Sản Xuất (Cơ Khí, 800 USD, Tiếng Anh, Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 12-02-2018
Translator (Japanese N2, 500 USD, Đồng Nai) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 8,8 Tr - 11 Tr VND 12-02-2018
Merchandising Manager ( Garment; English; USD1000 ) Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình 17,6 Tr - 22 Tr VND 12-02-2018
Assistant Sales Manager ( Japanese N2; USD500; Dong Nai ) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 8,8 Tr - 11 Tr VND 12-02-2018
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/Tiếng Trung, 8 Tr, May Mặc) Hà Nội, Nam Định 7 Tr - 8 Tr VND 12-02-2018
Assistant General Manager (Japanese N1, 1000 USD, Dong Nai) Đồng Nai 17,6 Tr - 22 Tr VND 12-02-2018
Quality Manager (Technical; TS16949;English/Japanese; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 12-02-2018
QA Manager (Electronics; English/Japanses; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 12-02-2018
Quality Manager (Pharmaceutical;English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 48,4 Tr - 55 Tr VND 12-02-2018
Mechanical Management Manager (Factory; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 12-02-2018
Laboratory Manager (Chemical; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 12-02-2018
QC Manager (FMCG; English/Japanese; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 12-02-2018
Quality Manager (Furniture; English; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 12-02-2018
Production Manager (Furniture; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 12-02-2018
Senior Production Engineer (Mechanical; English; 1.200 USD) Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 12-02-2018
SPEC Sales Executive (Interior; Constructions; 900 USD; Hanoi) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 12-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Tiếng Anh; Thanh Hóa) Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 25 Tr - 27 Tr VND 12-02-2018
Nhân viên mua hàng (Sản xuất; 800 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 11 Tr - 17,6 Tr VND 12-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 mil+; Hà Nội) Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 12-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Lào Cai) Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên 25 Tr - 27 Tr VND 12-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 mil+; Ho Chi Minh) Hồ Chí Minh 25 Tr - 35 Tr VND 12-02-2018
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất(10 Triệu; Tiếng Trung; Sản Xuất; Hưng Yên) Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên 8 Tr - 10 Tr VND 12-02-2018
Nhân viên IT (Sản xuất; Tiếng Anh/ Tiếng Nhật;800USD) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 12-02-2018
Chuyên viên tuyển dụng (Tiếng Anh; Hà Nội) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Cạnh tranh 12-02-2018
Nhân viên Quản lý Đơn Hàng (Tiếng Anh/Tiếng Trung,13 tr, Nam Định) Hà Nội, Nam Định 7 Tr - 13 Tr VND 11-02-2018
Giám Đốc Chi Nhánh (Ô tô, Tiếng Anh, 50 tr++,Hồ Chí Minh&Hà Nội) Hồ Chí Minh, Hà Nội 30 Tr - 50 Tr VND 11-02-2018
Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh (30 tr+++, Xe Tải, Hà Nội) Hà Nội 20 Tr - 30 Tr VND 11-02-2018
Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh (30 tr+++, Xe Tải, Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 11-02-2018
IT Coordinator (English/Japanese; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 11-02-2018
Quản Lý Chi Nhánh (Chăm Sóc Sắc Đẹp; 3000 USD) Hà Nội 22 Tr - 66 Tr VND 11-02-2018
Compliance Manager (Manufacturing; English/Japanses; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 37,4 Tr - 44 Tr VND 11-02-2018
IT Manager (Software; English/Japanese; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 11-02-2018
QC Manager (Garment; English/Japanses; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 11-02-2018
IT Developer (Software; English/Japanses; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 11-02-2018
IT Manager (ERP; SAP; English/Japanes; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 11-02-2018
Sale Executive(B2B;USD700++;English; Ha Noi) Hà Nội 12 Tr - 16 Tr VND 11-02-2018
Assistant for QA Manager (Mechanical; English; 20 Mil; Dong Nai) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 18 Tr - 20 Tr VND 11-02-2018
Finishing Manager (Garment&Textile; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 48,4 Tr - 55 Tr VND 11-02-2018
Trưởng phòng mua hàng (Tiếng Trung; 1000 USD; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 11-02-2018
Production Manager (Garment; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 11-02-2018
Cutting Manager (Garment; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 11-02-2018
IT Developer (Programmer; English/Japanses; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 11-02-2018
Infrastructure Manager (English/Japanses; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 11-02-2018
Quality Engineer (mechanical/automotive; 800usd, English) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 10-02-2018
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất(10 Triệu; Tiếng Trung; Sản Xuất; Hưng Yên) Hưng Yên 10 Tr - 12 Tr VND 10-02-2018
Trưởng Phòng Chất Lượng (Phụ Tùng/Cơ Khí; Tiếng Trung; 1000 USD; Hưng Yên) Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 10-02-2018
Phiên dịch tiếng Trung(10 triệu; Tiếng Trung; Hưng Yên) Hưng Yên 10 Tr - 12 Tr VND 10-02-2018
Sale Supervisor(B2B;USD1000++;English; Ha Noi) Hà Nội, Hưng Yên 16 Tr - 20 Tr VND 10-02-2018
Technical Purchasing Senior Staff/ Team leader (Electronics; Chinese; 900USD) Hà Nội, Hà Nam 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 10-02-2018
Sale Supervisor(B2B;USD1000++;English; Ho Chi Minh) Hồ Chí Minh 16 Tr - 20 Tr VND 10-02-2018
Giám Sát Kho (22 Triệu; Hưng Yên; Sản xuất) Hà Nội, Hưng Yên 18 Tr - 22 Tr VND 09-02-2018
Sales Executive (B2B; 800 USD; Hung Yen) Hà Nội, Hưng Yên 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 09-02-2018
Quality Director (Korean Nationality; F&B; 7.000 USD; Ha Noi) Hà Nội 66 Tr - 154 Tr VND 08-02-2018
Warehouse Supervisor (22 Mil; Hung Yen; Manufacturing) Hà Nội, Hưng Yên 18 Tr - 22 Tr VND 08-02-2018
Sales Manager (Steel; English; 1200 USD; HCM) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 22 Tr - 26,4 Tr VND 08-02-2018
Business Development (B2B; English; Korean nationality) Hà Nội 44 Tr - 88 Tr VND 08-02-2018
Business Development (B2B; English; 800 USD) Hà Nội Cạnh tranh 08-02-2018
Business Development (B2B; English; 800 USD) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 08-02-2018
Trưởng Phòng Kho (English; Electronics; 900 USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 07-02-2018
Giám Đốc Bán Lẻ ( Trang Sức/Đá Quý; 5000USD; Hà Nội ) Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 88 Tr - 110 Tr VND 07-02-2018
Giám Đốc Bán Buôn ( Trang Sức/Đá Quý; 5000USD; Hà Nội ) Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 88 Tr - 110 Tr VND 07-02-2018
Sales Manager ( B2B; English; USD2000++ ) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 33 Tr - 44 Tr VND 07-02-2018
Senior Production Engineer ( Springs; mechanics; 15 million ) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 8 Tr - 15 Tr VND 07-02-2018
Business Development Executive (English&Japanese;800 USD; Ha Noi) Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 07-02-2018
Sales Executive (B2B; 800 USD; Ho Chi Minh) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 07-02-2018
Sales Executive (B2B; 800 USD; Ha Noi) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 07-02-2018
Phiên Dịch Tiếng Hàn (16 Mil, Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 14 Tr - 16 Tr VND 06-02-2018
Phiên dịch Trung – Nhật (Sản xuất, 1.000 USD, Hải Phòng) Hà Nội, Hải Phòng 19,8 Tr - 22 Tr VND 05-02-2018
SMT Production Manager ( Production; Electronic; English ) Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 05-02-2018
CI/ PI Manager ( Sản xuất; Mechanical; English/ Korean ) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm Tiếng Anh (1300usd; Hà Nội) Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 05-02-2018
Facility Manager (Manufacturing; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 05-02-2018
Electrical Management Manager (Factory; English; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 05-02-2018
Finance & Accounting Assistant Manager ( English; USD1500 ) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 26,4 Tr - 33 Tr VND 04-02-2018
Kỹ Thuật Viên (Cơ Khí, Dập, 8 tr, Hải Dương) Hà Nội, Hải Dương 7 Tr - 8 Tr VND 04-02-2018
Senior Production Manager (Footwear; USD2500; Ho Chi Minh ) Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 04-02-2018
Senior Mechanical Engineer ( CNC; English; USD1000; Hanoi ) Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc 19,8 Tr - 22 Tr VND 04-02-2018
Kỹ Sư Dập Nóng (CNC; Cơ Khí; Tiếng Nhật; 1000 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 8,8 Tr - 22 Tr VND 04-02-2018
SPEC Sales Executive (Interior; Constructions; 900 USD; Hanoi) Hà Nội 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 04-02-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự ( Tiếng Anh; 30 Triệu; Bắc Ninh ) Bắc Ninh 25 Tr - 30 Tr VND 04-02-2018
Quản Lý Bộ Phận Gia Công Cơ Khí (Cơ khí; tiếng Nhật; 700USD) Hà Nội, Bắc Ninh 11 Tr - 15,4 Tr VND 04-02-2018
Kỹ Sư Cầu Nối ( Tiếng Nhật; IT Hardware/ Software; USD1000 ) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 15,4 Tr - 22 Tr VND 03-02-2018
IT Help Desk ( Công Nghệ Thông Tin; Dệt May; 9000000 VNĐ ) Hồ Chí Minh, Long An 7 Tr - 9 Tr VND 03-02-2018
Lập Trình Viên ( Software - Hardware; Media; USD1000 ) Hồ Chí Minh, Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 03-02-2018
QC Manager ( Pharma - Medical; English; USD2000 ) Hồ Chí Minh, Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 03-02-2018
Biên Phiên Dịch ( Tiếng Trung - Tiếng Anh; Hà Nội ) Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 03-02-2018
Trưởng Phòng Cải Tiến (Lean; 6 Sigma; Iso 14000; 2000 USD) Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 03-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Thanh Hóa) Thanh Hóa 25 Tr - 27 Tr VND 03-02-2018
Assistant for QA Manager (Mechanical; English; 20 Mil; Dong Nai) Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương 18 Tr - 20 Tr VND 02-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Tiếng Anh; Thanh Hóa) Thanh Hóa 25 Tr - 27 Tr VND 02-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Tiếng Anh; Hà Nội) Hà Nội 25 Tr - 27 Tr VND 02-02-2018
Sales & Product Marketing Executive (Chemical; English; 1500 USD) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 26,4 Tr - 33 Tr VND 02-02-2018
Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Hàn; 1500 USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 22 Tr - 33 Tr VND 02-02-2018
Senior Production Manager (Footwear, 2.500 USD, Ho Chi Minh) Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 31-01-2018
Kỹ Thuật Sản Xuất (Electronics; 700USD; English; Hung Yen) Hưng Yên 10 Tr - 15 Tr VND 31-01-2018
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật, Sản xuất) Hồ Chí Minh, Bình Dương 22 Tr - 44 Tr VND 31-01-2018
Kỹ Sư Cải Tiến Sản Xuất (Alumium/Mercanical; 1000USD; Hung Yen-Thai Nguyen) Hưng Yên, Thái Nguyên 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 31-01-2018
International Sales Manager (Expat, Europe Market, 5.000 USD, Hanoi) Hà Nội, Quốc tế 88 Tr - 110 Tr VND 30-01-2018
Senior Mechanical Engineer (CNC; English; $1000; Hanoi) Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc 19,8 Tr - 22 Tr VND 30-01-2018
Sales Executive (Expat, Europe Market, Hanoi) Hà Nội Cạnh tranh 29-01-2018
Maintenance Manager (Factory; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 29-01-2018
Product Marketing Manager (Healthcare; English; 1500 USD; Binh Duong) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 26,4 Tr - 33 Tr VND 28-01-2018
Quality Engineer (mechanical; 800usd, English, Hung Yen) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 27-01-2018
Production Engineer (Mechanical; 800 USD, English, Hung Yen) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 27-01-2018
Production Director ( Jewelry; USD5000; Hà Nội ) Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 88 Tr - 110 Tr VND 27-01-2018
HR&Admin Assistant Manager (English; USD700; Hai Phong) Hải Phòng 11 Tr - 15,4 Tr VND 27-01-2018
Nhân viên kinh doanh (17 triệu +;máy xây dựng; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 15 Tr - 17 Tr VND 27-01-2018
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 600USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 27-01-2018
Phó Phòng Kế Toán (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 1.200USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 27-01-2018
Kỹ Sư Dập Nóng (CNC; Cơ Khí; Tiếng Nhật; 1000 USD) Bắc Ninh 8,8 Tr - 22 Tr VND 26-01-2018
Nhân Viên Điều Hành Tour Tham Quan (7 Triệu; Hà Nội) Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 26-01-2018
Nhân Viên Kinh Doanh (Lương 17 triệu +; xe ô tô/ xe tải; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 15 Tr - 17 Tr VND 26-01-2018
Marketing Director/Vice Director (Jewelry, 5000USD, Hanoi) Hà Nội Dưới 110 Tr VND 25-01-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự ( Tiếng Anh; 25 Triệu; Bắc Ninh ) Bắc Ninh 20 Tr - 25 Tr VND 25-01-2018
Procurement Manager (Manufacturing; English; $2000) Hà Nội, Hưng Yên 33 Tr - 44 Tr VND 25-01-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Anh/Tiếng Trung; 25 Triệu; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 20 Tr - 25 Tr VND 24-01-2018
PI Manager (Mechanical; Mold, Jig; English or Korean) Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 22 Tr - 33 Tr VND 23-01-2018
Process Engineer (Alumium/Merchanical; 1000 USD; Thái Nguyên) Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 15,4 Tr - 22 Tr VND 23-01-2018
PI Engineer (Mechanical; Mold, Jig; English or Korean) Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 15,4 Tr - 22 Tr VND 23-01-2018
Kế Toán Tổng Hợp (10 Mil; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 8 Tr - 10 Tr VND 23-01-2018
Process Engineer (Alumium/Merchanical; 1000 USD; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 15,4 Tr - 22 Tr VND 23-01-2018
Process Engineer Manager (Alumium/Merchanical; 1500 USD; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 22 Tr - 33 Tr VND 23-01-2018
Trưởng phòng quản lý chất lượng ( Thực phẩm;USD1000 ) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 18 Tr - 20 Tr VND 22-01-2018
500 Lao Động Phổ Thông (Nữ) Hà Nội 7 Tr - 9 Tr VND 21-01-2018
Kế Toán Tổng Hợp ( Thực Phẩm; 10.000.000VNĐ; Bắc Ninh ) Hưng Yên 8 Tr - 10 Tr VND 21-01-2018
Biên Phiên Dịch Tiếng Anh (7 triệu; Hà Nội) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 7 Tr - 10 Tr VND 21-01-2018
Tour Operator (7 mil, Hanoi) Hà Nội 6 Tr - 7 Tr VND 21-01-2018
Project Sales Executive (Building Materials; Architecture; Technical; 1000 USD; Hanoi) Hà Nội 19,8 Tr - 22 Tr VND 21-01-2018
Trưởng Phòng/Phó Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật/Tiếng Anh, 1400 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 17,6 Tr - 30,8 Tr VND 21-01-2018
Phó Phòng Kỹ thuật (Cơ khí; Tiếng Nhật; 900USD) Hà Nội, Hưng Yên 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 21-01-2018
Nhân Viên Điều Hành Tour Tham Quan (7 Tr, Hà Nội) Hà Nội 6 Tr - 7 Tr VND 20-01-2018
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Bảo Trì, Tiếng Anh/Tiếng Nhật, 650 USD, Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 11 Tr - 14,3 Tr VND 20-01-2018
Nhân viên IT ( Sản xuất; Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 800USD ) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 20-01-2018
Nhân Viên Kho ( Sản Xuất ; Tiếng Anh ; 650 USD ) Bắc Ninh 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 20-01-2018
Purchasing Manager (Technical; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 19-01-2018
Quản Lý Hoàn Thiện (May Mặc, Tiếng Anh/Tiếng Trung, 10 Tr, Nam Định) Hà Nội, Hà Nam, Nam Định 9 Tr - 10 Tr VND 19-01-2018
Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật, 15tr, Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 19-01-2018
Trợ Lý Tổng Giám Đốc ( Tiếng Anh; Hà Nội; 1200USD ) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 22 Tr - 26,4 Tr VND 19-01-2018
Giám Sát Nhân Sự (Tiếng Trung, 15 Triệu, Bắc Ninh) Bắc Ninh Dưới 15 Tr VND 19-01-2018
Trưởng Phòng Tuyển Dụng ( 30 Tr ) Hà Nội 20 Tr - 30 Tr VND 19-01-2018

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM Cung ứng dịch vụ nhân sự cao cấp.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: