CÔNG TY TNHH SKYBUILD PLUS

CÔNG TY TNHH SKYBUILD PLUS

Địa điểm

86A đường Phùng Hưng, ấp 8, An Phước, Long Thành, Đồng Nai.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH SKYBUILD PLUS

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH SKYBUILD PLUS 86A đường Phùng Hưng, ấp 8, An Phước, Long Thành, Đồng Nai.

Feedback