CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Địa điểm

QL18, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Bắc Ninh

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam tại KCN Quế Võ mở rộng - xã Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Ấn Độ, chuyên sản xuất dây băng dệt đàn hồi - dệt thoi/dệt kim khổ hẹp dùng trong sản xuất trang phục đồ lót và một số sản phẩm may mặc có liên quan khác. Ngoài ra, Công ty cũng nhận in hoa văn, họa tiết, lô gô tên thương mại lên sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Feedback