Công ty TNHH Synergy Solution Việt Nam

Công ty TNHH Synergy Solution Việt Nam

Địa điểm

M - Building 4th & 5th Floors, Lot C7B-02A, Zone A, Saigon South New Urban Area, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
26 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty làm về lĩnh vực IT, IoT, thiết đặt hệ thống mạng, hệ thống cáp, hệ thống điện nhẹ.

Feedback