CÔNG TY TNHH THÊU JINHO VIỆT NAM

Địa điểm: Duong so 3 KCN Dong A n, Thuan An

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công ty thành lập vào năm 2002. Ngành nghề hoạt động: Thêu Vi Tính. Vốn đầu tư 100% Hàn Quốc

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: