CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI

Địa điểm

102 Hà Huy Tập, khu phố Nam Thiên 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI 102 Hà Huy Tập, khu phố Nam Thiên 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Feedback