CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NIGICO

Địa điểm: 2 Thi Sách, Q.1

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: www.nigico.vn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Thủy Sản NIGICO là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: