CONG TY TNHH TMDV DONG HIEP THANH

CONG TY TNHH TMDV DONG HIEP THANH

Địa điểm

112 DAO DUY TU PHUONG 5 QUAN 10


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: www.donghiepthanh.com.vn
0 followers

Giới thiệu về công ty

Kinh doanh vat tu thiet bi nganh dien & dien lanh, dich vu M&E cho cac du an xay dung

Feedback