CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A

Địa điểm

56 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, TP Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT P&A 56 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Feedback