CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

Địa điểm

Đường số 1, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH UNIWIN VIỆT NAM

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Đường số 1, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hình ảnh công ty

Feedback